Vi har flyttet lokaler!

Rett før påske, så iverksatte jeg en prosess for å utvide både plass og videre drift ved studioet!Så nå er Per Olav Olsen Studio flyttet til nye og flotte lokaler…

Close

Per Olav Olsen Studio

Atelier For Klassisk Figurativt Maleri

Per Olav Olsen Studio

Atelier For Klassisk Figurativt Maleri